reflect poorly on ne demek?

 1. -e leke sürmek.

reflect

 1. Düşünüp taşınmak
 2. İfade etmek
 3. Yansıtmak, aksettirmek
 4. Aksetmek, yansımak
 5. Ayna gibi hayalini göstermek
 6. Netice olarak vermek
 7. Düşünmek, tefekkür etmek

reflect credit upon smb

 1. Şereflendirmek, onur vermek

poorly

 1. Keyifsiz, rahatsız, hasta
 2. Kötü bir şekilde, başarısızlıkla: kusurlu olarak
 3. Dili hasta, rahatsız.

on

 1. Dokuzdan sonra gelen sayının adı.
 2. Bu sayıyı gösteren 10, X rakamlarının adı.
 3. Dokuzdan bir artık.
 4. Ketonları gösteren son ek, propanon (dimetil keton): 2-bütanon (etil metil keton) gibi.
 5. (en)-one.
 6. (en)Deca-.
 7. (en)In progress; proceeding; as, a game is on.
 8. (en)In operation or operational; 'left the oven on'; 'the switch is in the on position' planned or scheduled; 'the picnic is on, rain or shine'; 'we have nothing on for Friday night' indicates continuity or persistence or concentration; 'his spirit lives on'; 'shall I read on?' in a state required for something to function or be effective; 'turn the lights on'; 'get a load on'.
 9. (en)With a forward motion; 'we drove along admiring the view'; 'the horse trotted along at a steady pace'; 'the circus traveled on to the next city'; 'move along'; 'march on'.
 10. (en)Indicates continuity or persistence or concentration; 'his spirit lives on'; 'shall I read on?'.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

reflectreflect credit upon smbreflect onreflect toreflect uponreflectancereflectance reflectivityreflectance mapreflectedreflected binary codereflreflationrefref etmekref.refagatrefahpoorlypoorly giftedpoorly litpoorpoor boxpoor boypoor codpoor connectionpoo poopoochpoodpoodlepoodle father
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın