reflect ne demek?

  1. Yansıtmak, aksettirmek
  2. Aksetmek, yansımak
  3. Ayna gibi hayalini göstermek
  4. Netice olarak vermek
  5. Düşünmek, tefekkür etmek
  6. Düşünüp taşınmak
  7. İfade etmek

reflect credit upon smb

  1. Şereflendirmek, onur vermek

reflect on

  1. Geçmişte olan biten üzerine düşünmek
  2. Kusur bulmak, hatalı bulmak, ayıplamak

Türetilmiş Kelimeler (bis)

reflect credit upon smbreflect onreflect poorly onreflect toreflect uponreflectancereflectance reflectivityreflectance mapreflectedreflected binary codereflreflationrefref etmekref.refagatrefah
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın