ratio estimator ne demek?

 1. Oran kestirici

oran

 1. Büyüklük, nicelik, derece bakımından iki şey arasında veya parça ile bütün arasında bulunan bağıntı, nispet
 2. İki şeyin birbirini tutması, karşılıklı uygunluk, tenasüp.
 3. Akıl yoluyla gerçeğe yakın olduğuna inanılarak verilen yargı, tahmin.
 4. İki büyüklük, iki nicelik arasındaki bağıntı.
 5. İki niceliğin bölümü.
 6. İki niceliğin bölümü.
 7. İncelenen nüfusta belli bir sürede görülen iki olaydan birinci olay sayısının ikinci olay sayısına bölünmesiyle elde edilen değer.
 8. Ölçü, nispet, derece.
 9. Tahmin.
 10. Ölçülü, hesaplı.

ratio

 1. Katsayı
 2. Bkz. rasyo
 3. Nispet, oran
 4. Oran, orantı

ratio analysis

 1. Oran analizi

estimator

 1. Değerlendirici
 2. Tahminci, kestirici

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ratioratio analysisratio decidendiratio detectorratio meterratio of functionsratio of geometrik progressionratio of transformationratio scaleratio scaled dataratibratiberatibeharraticratificationestimatorestimateestimate estimationestimate evaluationestimate of brightnessestimate priceestimableestimable adjestimablenessestimablyestimasyon
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın