estimate ne demek?

 1. Fikir edinmek
 2. Takdir etmek
 3. Tahmin etmek
 4. Fikir
 5. Ölçüm
 6. Hesap, tahmin
 7. İtibar, hürmet.
 8. Kestirmek, değer biçmek
 9. Tahmin yürütmek
 10. Görüş, takdir
 11. Hüküm vermek

fikir

 1. Bkz. görüş
 2. Düşünce, mülahaza, mütalaa
 3. Düşün, ide.
 4. Kuruntu.
 5. Bk. düşünü
 6. Bk. idea
 7. Düşünce.
 8. Anlayış.
 9. Zihin, us.
 10. Bk. düşünce

estimate estimation

 1. Hesap

estimate evaluation

 1. Takdir

Türetilmiş Kelimeler (bis)

estimate estimationestimate evaluationestimate of brightnessestimate priceestimate proselyteestimate the priceestimate toestimatedestimated compression ratioestimated costestimableestimable adjestimablenessestimablyestimasyon
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın