ratio detector ne demek?

 1. Oran sezicisi
 2. oran sezicisi

oran

 1. Büyüklük, nicelik, derece bakımından iki şey arasında veya parça ile bütün arasında bulunan bağıntı, nispet
 2. İki şeyin birbirini tutması, karşılıklı uygunluk, tenasüp.
 3. Akıl yoluyla gerçeğe yakın olduğuna inanılarak verilen yargı, tahmin.
 4. İki büyüklük, iki nicelik arasındaki bağıntı.
 5. İki niceliğin bölümü.
 6. İki niceliğin bölümü.
 7. İncelenen nüfusta belli bir sürede görülen iki olaydan birinci olay sayısının ikinci olay sayısına bölünmesiyle elde edilen değer.
 8. Ölçü, nispet, derece.
 9. Tahmin.
 10. Ölçülü, hesaplı.

ratio decidendi

 1. Bir hükmün ya da kararın temel nedeni
 2. Asıl gerekçe

ratio

 1. Katsayı
 2. Bkz. rasyo
 3. Nispet, oran
 4. Oran, orantı

detector

 1. Bulan şey veya kimse
 2. Bkz. dedektör
 3. Bulucu, akım yönlendirici

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ratio decidendiratioratio analysisratio estimatorratio meterratio of functionsratio of geometrik progressionratio of transformationratio scaleratio scaled dataratibratiberatibeharraticratificationdetectordetector circuitdetector programdetectophonedetectdetect modedetect todetectabilitydetectable
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın