rast gelmek ne demek?

 1. Düşünmediği, ummadığı halde karşılaşmak, rastlamak, tesadüf etmek; bulmak.
 2. (en)Meet.
 3. (en)To happen incidentally.
 4. (en)To meet by chance.
 5. (en)To change upon sb.
 6. (en)To come across.
 7. (en)To meet with.
 8. (en)To encounter.
 9. (en)To find.
 10. (en)To hit.
 11. (en)To coincide with.
 12. (en)To occur at the same time as.

rast getirmek

 1. Rast gelmesini sağlamak; (tanrı) uygun getirmek, başarılı kılmak.
 2. (en)A) to cause to hit the mark b) to choose the right time, to watch for the best time c) to succeed in meeting ç) (God) to allow to succeed.

rast gitmek

 1. Uygun düşmek, istenilen biçimde gelişmek.
 2. (en)To go well, to succeed.

gelmek

 1. Getirmek
 2. Bir yere gitmek, ulaşmak, varmak
 3. Geriye dönmek
 4. Oturmaya, ziyarete gitmek.
 5. İsabet etmek.
 6. Varmak, ulaşmak.
 7. Varlığını sürdürmek, yaşamak, intikal etmek.
 8. Ortaya çıkmak, doğmak.
 9. Belli bir süre dolmak
 10. (en)Put in.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

rast getirmekrast gitmekrast nevruzrast u çeprastrastarastafarianrastanrastbınrastbinrasras burkahras proteinras proteiniras tafarigelmekgelmegelme açısıgelmesi icap edengelmesini emretmekgelgel castinggel demesi kolay ama git demesi güçtürgel denilen yere gitmeye ar eyleme, gelme denilen yere gidip yerini dar eylemegel electrophoresis
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın