rasihun fil ilm ne demek?

 1. Derinlemesine bilgi ve basiret sahibi (bilim adamı).

rasihun

 1. (Rasihin) (Rasih. C.) Alimler, din bilgisi çok sağlam ve derin olan büyük zatlar.

rasih

 1. Sağlam, temeli güçlü dayanıklı.
 2. Bir bilimde, özellikle din bilgisinde çok derinleşmiş olan (kimse).
 3. Kuran'da rasihûn olarak geçer.
 4. (C.: Rasihin-Rasihun) (Rüsuh. dan) Temeli kuvvetli, sağlam.

fil

 1. "eğilim" anlamında kullanılan ön ek
 2. Filgillerin hortumlular takımından, Afrika ve Asya'nın sıcak bölgelerinde yaşayan, çok iri, kalın derili hayvan (Elephas).
 3. Satrançta çapraz hareket ettirilen taş.
 4. Yunanca seven anlamına gelen ön ek.
 5. Daha ziyade Hindistan ve Asya gibi yerlerde bulunan iri vücudlu, hortumlu bir hayvan.
 6. (en)Bishop.
 7. (en)Elephant.
 8. (en)Fell.
 9. (en)Thread or yarn.
 10. (en)FAST Information List.

ilm

 1. (İlim) Okumakla veya görmek ve dinlemekle veya ihsan-ı Hak'la elde edilen malumat. Bilmek. İdrak etmek.(İlim, hakikatı bilmekten ibarettir. İlim, marifetten daha umumidir. Marifet, tefekkürle bilmek manasına olmakla beraber, Cenab-ı Hakk'a nisbeti caiz olmaz. Gerek huzuri olsun (ilm-i İlahi gibi) ve gerek husuli olsun (ilm-i ibad gibi) ve vech-i dikkat üzere bilmeye de denir. Şuur, fıtnat gibi. İlmin zıddı "cehil"dir. Marifetin zıddı ise "inkar"dır.)

Türetilmiş Kelimeler (bis)

rasihunrasihrasiharasihanerasirasiarasibrasidrasifrasras burkahras proteinras proteiniras tafarifilfil ayaklılıkfil bitifil çomağıfil derisi hastalığıfil dişifil dişi karasıfil dişi kulefil eğiticisifil elmasıfifi amanillahfi katsayısıfi l vakifi tarihinde
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın