r kümesi ne demek?

 1. Bk. gerçel sayı kümesi.

gerçel sayı kümesi

 1. (…)
 2. (en)Set of real numbers.
 3. (fr)Ensemble de nombres réelles

R koloni tipi

 1. Eski kültürlerdeki bakteriler veya uzun süre pasajlara maruz kalmış suşlar tarafından oluşturulan, kenarları çentikli, üzeri pürüzlü ve mat koloniler.
 2. (en)Rough colony form.

r

 1. R, İngiliz alfabesinin on sekizinci harfi.
 2. Arjinin.
 3. Röntgen.
 4. Kimyasal bir maddedeki yan grup,Radikal.
 5. Bir bakteri suşunun inhibitöre veya bir faja direncini gösteren simge.
 6. İlâca dirençli plâzmit.
 7. Gaz sabiti.
 8. Pürin nükleosidi.
 9. Bakteri kolonisinin kaba morfolojisi.
 10. Korelasyon kat sayısı.

kümesi

 1. (en)Heap, pile, mass, cluster, group, tuft, conglomerate, league, aggregate, aggregation, bank, clamp, cloud, clump, conglomeration, family, stack, congeries, division.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

R koloni tipirr 17 bakteriyofajır dr dalgasır e z i s t i fr faktörüR grubur integralR NH2ababaaba güreşiabacıabacılıkkümesikümeskümes bahçesikümes bitikümes gibi binakümes hayvanıkümeküme kevkebiyyeküme adıküme bağlaşmasıküme bilincikümkümahekümankümaşekümat
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın