rüsumat memurları mektebi ne demek?

 1. Bk. Gümrük Darüttalimi

gümrük darüttalimi

 1. Meslekte uzmanlaşmış gümrük memuru yetiştirmek amacıyla 1892 yılında kurulmuş, 1908 yılında adı Rüsumat Memurları Mektebi olarak değiştirilmiş ve 1914 yılında da kapatılmış okul.

rüsumat

 1. Bazı mallardan devletçe alınan vergiler
 2. (R--uşu--m. C.) Gümrük idaresi.
 3. (en)Çokluk, isim, eskimiş (rüsu:ma:t) Arapça rus°mÂ¥t; rus°m'un çokluk biçimi.

rüsumat emaneti

 1. Bk. gümrük dairesi

memur

 1. Devlet hizmetinde aylıkla çalışan kimse, görevli
 2. Yükümlü
 3. Görevli.
 4. Emir ile hareket eden. Emir altında olan. Vazifeli. Kendi istediği gibi olmayıp başka emre göre çalışan. Bir emir alan. Bir işe tayin olunmuş adam. (Osmanlıca'da yazılışı: me'mur)
 5. (en)White-collar.
 6. (en)Civil servant.
 7. (en)Government official.
 8. (en)Government employee.
 9. (en)Official.
 10. (en)White-collar worker.

mektebi

 1. Bk. okulsal

Türetilmiş Kelimeler (bis)

rüsumatrüsumat emanetirüsumat müdiriyet i umumiyesirüsumrüsum ı fevkaladerüsum ı örfiyyerüsum i sitterüsubrüsubatrüsuhrüsuhirüsuhi sahrelerrüsrüselarüsgrüstahizrüstaımemurlaşmakmemurlaştırmakmemurlukmemurmemur etmekmemurememurenmemurın
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın