rüsumat müdiriyet i umumiyesi ne demek?

 1. Bk. gümrük dairesi

gümrük dairesi

 1. Gümrük işlerine bakan resmî daire.
 2. Bk. gümrük idaresi
 3. Bk. gümrük örgütü
 4. (en)Customs, customs house, customhouse.

rüsumat

 1. Bazı mallardan devletçe alınan vergiler
 2. (R--uşu--m. C.) Gümrük idaresi.
 3. (en)Çokluk, isim, eskimiş (rüsu:ma:t) Arapça rus°mÂ¥t; rus°m'un çokluk biçimi.

rüsumat emaneti

 1. Bk. gümrük dairesi

i

 1. Tikel olumlu önermenin simgesi.
 2. Optikçe inaktifliği göstermek için simge.
 3. Iso- için simge.
 4. Van't Hoff faktörü. (II)
 5. (en)Ninth letter of the English alphabet.
 6. Bir (romen)
 7. İngiliz alfabesinin dokuzuncu harfi
 8. I harfi şeklinde herhangi bir şey
 9. Romen rakamlannda bir sayısı.
 10. Fusel oil bazı içkiler yapı Iırken meydana gelen bir çeşit karışık ve za rarlı alkol

Türetilmiş Kelimeler (bis)

rüsumatrüsumat emanetirüsumat memurları mektebirüsumrüsum ı fevkaladerüsum ı örfiyyerüsum i sitterüsubrüsubatrüsuhrüsuhirüsuhi sahrelerrüsrüselarüsgrüstahizrüstaımüdirmüdiremüdire hanımmüdirrmüdirrat
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın