rüstem ne demek?

Kökeni: Farsça

  1. Yiğit, kahraman.
  2. İran'ın efsanevi ünlü pehlivanı ve savaşçısı.
  3. Mert.
  4. Şark edebiyatında kuvvet ve cesaretin timsali olarak bilinen ve Zaloğlu Rüstem diye veya "Rüstem-i Sistani" namiyle meşhur İran'lı bir kahramandır.
  5. Kuvvet ve cesaret sembolü.

rüste

  1. "Çıkmış, bitmiş, yetişmiş" anlamlarına gelir ve birleşik kelimeler yapılır. Mesela: Nev-rüste $ : Yeni yetişmiş bitki.
  2. "Çıkmış, bitmiş, yetişmiş" anlamlarına gelir ve birleşik kelimeler yapılır. Mesela: Nev-rüste Yeni yetişmiş bitki. (Osmanlıca'da yazılışı: rüste (-))

rüstahiz

  1. Mahşer, kıyamet. (Osmanlıca'da yazılışı: rüsta-hiz)

Türetilmiş Kelimeler (bis)

rüsterüstahizrüstaırüstakrüstırüsrüselarüsgrüavirübarübab ı şikesterübaırübai
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın