rüste ne demek?

  1. "Çıkmış, bitmiş, yetişmiş" anlamlarına gelir ve birleşik kelimeler yapılır. Mesela: Nev-rüste $ : Yeni yetişmiş bitki.
  2. "Çıkmış, bitmiş, yetişmiş" anlamlarına gelir ve birleşik kelimeler yapılır. Mesela: Nev-rüste Yeni yetişmiş bitki. (Osmanlıca'da yazılışı: rüste (-))

rüstem

  1. Kuvvet ve cesaret sembolü.
  2. Yiğit, kahraman.
  3. İran'ın efsanevi ünlü pehlivanı ve savaşçısı.
  4. Mert.
  5. Şark edebiyatında kuvvet ve cesaretin timsali olarak bilinen ve Zaloğlu Rüstem diye veya "Rüstem-i Sistani" namiyle meşhur İran'lı bir kahramandır.

rüstahiz

  1. Mahşer, kıyamet. (Osmanlıca'da yazılışı: rüsta-hiz)

Türetilmiş Kelimeler (bis)

rüstemrüstahizrüstaırüstakrüstırüsrüselarüsgrüavirübarübab ı şikesterübaırübai
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın