queueing theory ne demek?

 1. Kuyruk kuramı

kuyruk

 1. Hayvanların çoğunda, gövdenin art yanında bulunan, omurganın uzantısı olan uzun ve esnek organ.
 2. Kuşlarda gövdenin art yanında bulunan tüy demeti.
 3. Koyunun bazı türlerinde eritilerek yağı alınan bir uzantısı.
 4. Başın arkasına toplanmış saç demeti.
 5. Bir harfin bitiş çizgisine yakın yerde, birden bir dönüş yapan kısa çizgi.
 6. Bazı şeylerde kuyruğa benzeyen uzantı veya baş tarafın aksi yönünde kalan bölüm.
 7. İnsanların sıra beklemek için, art arda durarak oluşturduğu dizi
 8. Birisinin arkasına takılıp hiç ayrılmayan kimse.
 9. Kauda.
 10. (en)Together.

queueing

 1. Kuyruklayarak

queue

 1. Kuyruğa girmek, sıra olmak
 2. Başın arka tarafından sarkan saç örgüsü
 3. Sıra bekleyen insan veya araba dizisi, kuyruk
 4. , İng

theory

 1. Teori
 2. Kuram
 3. Nazariye

Türetilmiş Kelimeler (bis)

queueingqueuequeue disciplinequeue jumperqueue upqueued printingtheorytheory basedtheory extensiontheory kuramtheory oftheory of absolute advantagestheory of actiontheory of cellular patologytheory of comparative advantagestheory of continental drifttheorbotheoremtheorem of sinestheorem of tangentstheorem of the cosine
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın