kuyruk ne demek?

 1. Hayvanların çoğunda, gövdenin art yanında bulunan, omurganın uzantısı olan uzun ve esnek organ.
 2. Kuşlarda gövdenin art yanında bulunan tüy demeti.
 3. Koyunun bazı türlerinde eritilerek yağı alınan bir uzantısı.
 4. Başın arkasına toplanmış saç demeti.
 5. Bir harfin bitiş çizgisine yakın yerde, birden bir dönüş yapan kısa çizgi.
 6. Bazı şeylerde kuyruğa benzeyen uzantı veya baş tarafın aksi yönünde kalan bölüm.
 7. İnsanların sıra beklemek için, art arda durarak oluşturduğu dizi

  Çoğu yirmi yaş civarında, sürü sepet öğrenci genç, kuyruğa girmiş, sırasını bekliyor.

  A. İlhan
 8. Birisinin arkasına takılıp hiç ayrılmayan kimse.
 9. Kauda.
 10. (en)Together.
 11. (en)Scut.
 12. (en)Brush.
 13. (en)Breech.
 14. (en)Tail fin.
 15. (en)Caudal.
 16. (en)Tail.
 17. (en)Line.
 18. (en)Queue.
 19. (en)Column.
 20. (en)File.
 21. (en)Trail.
 22. (en)Follower.
 23. (en)Shadow.
 24. (en)Train.
 25. (en)Rear end.
 26. (en)Tail end.
 27. (en)Queuing line.
 28. (en)Cauda.

kuyruk acısı

 1. Hınç, alınacak öç.
 2. (en)Rancour.
 3. (en)Spite.
 4. (en)Malice.
 5. (en)Grudge.
 6. (en)Desire for vegenance.

kuyruk alt sinir ağı

 1. Kuyruk sinirlerinin, kuyruk omurlarının processus transversus'larının alt tarafında oluşturdukları sinir ağı, pleksus kaudalis ventralis.
 2. Kuyruk sinirlerinin, kuyruk omurlarının proc. transversus'larının alt tarafında oluşturdukları sinir ağı, pleksus kaudalis ventralis.Dgr.: anat. plexus caudalis ventralis
 3. (la)Plexus caudalis ventralis

Türetilmiş Kelimeler (bis)

kuyruk acısıkuyruk alt sinir ağıkuyruk bezlerikuyruk borusukuyruk bölümükuyruk çekmekkuyruk çevrintisikuyruk çürümesikuyruk disiplinikuyruk ışıtacıkuyruga benzerkuyruga yakınkuyruğa almakkuyruğa benzerkuyruğa benzer şey
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın