pusu kuran kimse ne demek?

 1. (en)Lurcher

lurcher

 1. Pusucu, hırsız, dolandırıcı
 2. Pusu kuran kimse
 3. Adi hırsız, dolandırıcı, aldatıcı kimse .

pusu

 1. Birine saldırmak için saklanarak beklenen yer.
 2. Birine saldırmak için hazırlanma durumu
 3. (en)Ambush.
 4. (en)Ambuscade.
 5. (en)Wait.
 6. (en)Blind.
 7. (en)Place where one lies in ambush.

pusu kurmak

 1. Birine saldırmak için hazır durumda bulunmak.
 2. (en)Lay an ambush, lie in ambush for smb., be in ambush for smb., lay a wait for, lie in wait for, waylay.

kuran

 1. Islam dininin temel ilkelerini, hz. muhammet'e gönderilen tanrı buyruklarını içeren, müslümanlığın temel kitabı, kelamıkadim, mushaf.
 2. Kur'an-ı Kerim
 3. Allah (C.C.) tarafından Hz. Muhammed Aleyhissalatü Vesselama Cebrail Aleyhisselam vasıtası ile (yani vahiyle) gönderilen ve beşeriyetin bütün saadet düsturlarını havi en mukaddes ve en son kitab-ı semavidir. Din ve dünyanın nizamını en iyi şekilde bildirir, kainatın neden ve niçin yaratıldığını ve hikmetlerini beyan eder. Başıboşluk ve serserilikten kurtarıp ibadet ve taata, emniyet ve nizama ve saadete sevkeder ve insanın ebedi selametine vesile olur. (Osmanlıca'da yazılışı: kur'an)
 4. (Kur. C.) f. Körler. amalar. (Osmanlıca'da yazılışı: kûrân)
 5. (en)Alcoran.
 6. (en)Koran.
 7. (en)Koran, Alcoran, Quran, sacred book of the Muslims which serves as the foundation for the Islamic religion.
 8. (en)Qur'an.
 9. (en)Builder.

kimse

 1. Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi, şahıs, nefer
 2. Olumsuz cümlelerde kişi
 3. (en)Person.
 4. (en)Soul.
 5. (en)Thing.
 6. (en)Wallah.
 7. (en)Wight.
 8. (en)Somebody.
 9. (en)Anybody.
 10. (en)Anyone.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

pusupusu kurmakpusu yeripusucupusudapusuda beklemekpusulapusula dolabıpusula eğilme ibresipusula gönderpuspusa sibiricapusanpusarıkpusarmakurankuran ı kerimkuran portörkuran suresikuranderkuranderekuranekuranglezkuranı hakımkuranı mucizül beyankurakura çekmekkura efradıkura ile askere almakkura ile askerlik
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın