purblind ne demek?

  1. Yarı kör, donuk gören
  2. Mankafa, anlayışsız
  3. Yarı kör, dar görüşlü, anlayışsız, mankafa

pur

  1. Taş, alçıtaşı.
  2. (C.: Puran) Oğul. Evlad.
  3. (en)Pure, sheer, unadulterated.
  4. Mırlamak, mırıldamak, mırıldanmak, mır mır etmek, hırıltı yapmak, tatlı bir sesle söylemek

pur intuition

  1. Salt görü

Türetilmiş Kelimeler (bis)

purpur intuitionpurahanpuranpurat
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın