puran ne demek?

  1. (Pur. C.) Oğullar, veledler. (Osmanlıca'da yazılışı: purân)

pur

  1. Taş, alçıtaşı.
  2. (C.: Puran) Oğul. Evlad.
  3. (en)Pure, sheer, unadulterated.
  4. Mırlamak, mırıldamak, mırıldanmak, mır mır etmek, hırıltı yapmak, tatlı bir sesle söylemek

pur intuition

  1. Salt görü

Türetilmiş Kelimeler (bis)

purpur intuitionpurblindpurchasablepurchase
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın