pur intuition ne demek?

 1. Salt görü

salt

 1. İçinde yabancı bir öge bulunmayan, mutlak.
 2. İçine, kendisine yabancı hiçbir şey karışmamış, arı.
 3. Yalnızca
 4. İçine, kendisine yabancı başka hiç bir şey karışmamış olan ; arı.
 5. Uygulamayla ilişkisi olmayan bilimler. (Ör.salt matematik.)
 6. Başka bir yetiye bağlı olmayan. (Ör. Descartes'tasalt anlık duyulara gereksinme göstermeyen, böylece desalt olan bilgiyi sağlar.)salt us (Kant'ta): Deneyden bağımsız, içinde duyudan hiç bir şey bulunmayan us.
 7. Deriyle ilişkili lenfoid doku.
 8. Bileyi taşı.
 9. (en)Skin-associatedlymphoid tissue, SALT.
 10. (en)Absolute.

pur

 1. Taş, alçıtaşı.
 2. (C.: Puran) Oğul. Evlad.
 3. (en)Pure, sheer, unadulterated.
 4. Mırlamak, mırıldamak, mırıldanmak, mır mır etmek, hırıltı yapmak, tatlı bir sesle söylemek

purahan

 1. Çeşmeli han.
 2. Taş han.

intuition

 1. İçine doğma
 2. Muhakeme kullanmadan meydanda olmayan bir şeyi sezme
 3. Sezgi, sezi, önsezi

Türetilmiş Kelimeler (bis)

purpurahanpuranpuratpurblindpurchasablepurchasepurchase accountpurchase accountspurchase agreementpupuanpuan alıcı oyunpuan almapuan cetveliintuitionintuitionalintuitionismintuitionistintuitionisticintuitionistic logicintuitintuisyonintuisyonizm
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın