prudent ne demek?

  1. İhtiyatlı, tedbirli
  2. Basiretli, akıllı
  3. Açıkgöz, uyanık
  4. Tutumlu, hesabını bilir
  5. Sağduyulu, sağgörülü
  6. Tutumlu
  7. Geleceği düşünen

prudent investment

  1. İhtiyatlı yatırım
  2. Tedbirli yatırım

prudent reserves

  1. İhtiyat karşılıkları

Türetilmiş Kelimeler (bis)

prudent investmentprudent reservesprudentialprudenceprudencyprude
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın