prudency ne demek?

 1. Basiret

basiret

 1. Gerçekleri yanılmadan görebilme yeteneği, doğru görüş, uzağı görüş, seziş, uyanıklık, anlayış, kavrayış, dikkat, sağgörü, vizyon.
 2. Bk. seçerlik
 3. Uzağı görme, seziş, sezgi, uyanıklık; anlayış, kavrayış.
 4. Göz açıklığı, inceden inceye etraflı derin görüş.
 5. Dikkat, tedbir, ihtiyatlı hareket.
 6. Siper, kalkan.
 7. Hakikatı kalbiyle hissedip anlama.
 8. (en)Perception.
 9. (en)Foresight.
 10. (en)Clairvoyance.

prudence

 1. Sağgörü, sağduyu
 2. Akıl
 3. Öngörü, ihtiyat

prudent

 1. Sağduyulu, sağgörülü
 2. Tutumlu
 3. Geleceği düşünen
 4. İhtiyatlı, tedbirli
 5. Basiretli, akıllı
 6. Açıkgöz, uyanık
 7. Tutumlu, hesabını bilir

Türetilmiş Kelimeler (bis)

prudenceprudentprudent investmentprudent reservesprudentialprude
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın