protocol ne demek?

 1. Diplomatik işlerde kullanılan resmi usuller, teşrifat
 2. Zabıt varakası, tutanak
 3. Bir anlaşmaya ilave edilen madde
 4. Protokol yapmak.
 5. Tutanağa kaydetmek
 6. Bkz. protokol

protokol

 1. Bir toplantı, oturum, soruşturma sonunda imzalanan belge.
 2. Diplomatlar arasında yapılan anlaşma tutanağı.
 3. Diplomatlıkta, devletler arasındaki ilişkilerde geçen yazışmalarda, resmî törenlerde, devlet başkanları ile onların temsilcileri arasındaki görüşmelerde uygulanan kurallar.
 4. Resmî ilişkilerde ve işlemlerde ciddiyet
 5. Bk. iletişim kuralı
 6. (en)Ceremony.
 7. (en)Gentleman's agreement.
 8. (en)Minutes.
 9. (en)Protocol.

protocol conversion

 1. protokol çevirisi
 2. Protokol çevirisi

protocol handler

 1. protokol kotarıcı
 2. Protokol kotarıcı

Türetilmiş Kelimeler (bis)

protocol conversionprotocol handlerprotocol ındependent multicastprotocol insensitiveprotocol layerprotocol officerprotocol sensitiveprotocol stackprotocol suiteprotocolistProtococcidiidaprotocerebrumProtociliataprotoproto protproto germanikproto yunanprotoalkaloid
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın