protocol ne demek?

  1. Diplomatik işlerde kullanılan resmi usuller, teşrifat, protokol
  2. Zabıt varakası, tutanak, protokol
  3. Bir anlaşmaya ilâve edilen madde
  4. Protokol yapmak.
  5. Protokol yapmak, tutanağa kaydetmek

protocol conversion

  1. protokol çevirisi
  2. Protokol çevirisi

protocol handler

  1. protokol kotarıcı
  2. Protokol kotarıcı

Türetilmiş Kelimeler (bis)

protocol conversionprotocol handlerprotocol ındependent multicastprotocol insensitiveprotocol layerprotocol officerprotocol sensitiveprotocol stackprotocol suiteprotocolistProtococcidiidaprotocerebrumProtociliataprotoproto protproto germanikproto yunanprotoalkaloid
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın