protocerebrum ne demek?

  1. Protoserebrum

protoserebrum

  1. (Yun. protos: birinci; cerebrum: beyin) Böceklerde ve diğer eklem bacaklılarda beynin ön kısmı.
  2. (en)Protocerebrum.
  3. (al)Protocerebrum
  4. (fr)Protocérebrum

Protociliata

  1. Eski sınıflandırma sistemlerinde üyeleri Opalinata alt şubesinde bulunan silyumlu protozoa alt takımı.

Protococcidiida

  1. Sporozoea sınıfında, Coccidia alt sınıfında bulunan omurgasızlarda parazitlenen protozoa takımı.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ProtociliataProtococcidiidaprotocolprotocol conversionprotocol handler
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın