probability density function ne demek?

 1. Olasılık yoğunluk işlevi

olasılık

 1. Bir şeyin olabilmesi durumu, olabilirlik, ihtimal
 2. O zamana kadar yapılan deneylerle bir olayın ortaya çıkmasının beklenilmesi, ancak yine de tam bir kesinliliğin bulunmaması durumu.
 3. Gerçekleşen durumlar sayısının gerçekleşebilecek tüm durumlar sayısına oranı;olasılık 1’den küçük bir sayıdır, en çok 1 olabilir.
 4. Herhangi bir biyolojik olayın tekrarlanma şansı. Örneğin: Kalıtsal özelliklerin dölden döle geçme şansının veya tesadüfünün matematiksel hesaplanması. İhtimaliyet.
 5. Bir olayın aynı koşullar altında değişik biçimlerde ortaya çıkması esnasında kaydedilecek uygun öge ve öğeler sayısının tüm öğeler sayısına oranı.
 6. (en)Probability.
 7. (en)Contingency.
 8. (en)Potentiality.
 9. (en)Possibility.
 10. (en)Chance.

probability

 1. Muhtemel şey
 2. Olasılık, ihtimal

probability calculus

 1. Olasılık hesabı
 2. İhtimal hesabı

density

 1. Sıkışıklık, kalınlık, sıklık
 2. Yoğunluk, koyuluk, sıkılık
 3. Kalın kafalılık, ahmaklık
 4. Foto şeffaf olmama derecesi kesafet
 5. Alan birimine göre elektrik miktarı

function

 1. Fonksiyon
 2. İşlev
 3. Fonksiyonunu yerine getirmek
 4. İşlevini yerine getirmek, işlemek, çalışmak
 5. Görev

Türetilmiş Kelimeler (bis)

probabilityprobability calculusprobability diagnosisprobability distributionprobability distribution functionprobability elementprobability functionprobability integralprobability integral transformationprobability of acceptanceprobabiliteprobabilismprobabilisticdensitydensity barsdensity functiondensity modulationdensity of populationdensity of trafficdensity zoningdensitdensitedensitometerdensitometredensitometridensificationdensimeterdensimetre
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın