density bars ne demek?

 1. Yoğunluk çubukları

yoğunluk

 1. Bir cismin, 1 cm3lük kütlesinin aynı hacimdeki +4 °C'lik suya göre oranı, kesafet.
 2. Yoğun olma durumu.
 3. Yoğun bir maddenin özelliği.
 4. Bir özdeğin birim oylumuna düşen kütle.
 5. Bir özdeğin birim oylumuna düşen kütle.
 6. Bir görüntünün herhangi bir noktasının ışığı durdurma derecesini gösteren sayı.
 7. Birim oyluma düşen özdecik sayısı.
 8. Bir maddenin bir mililitresinin gram olarak ağırlığı.
 9. Her birim alandaki birey sayısı, dansite, konsantrasyon.
 10. Bir maddenin birim hacminin kütlesi, birim hacimdeki madde miktarı, densite.

density function

 1. Yoğunluk fonksiyonu

density modulation

 1. Yoğunluk kiplenimi

bars

 1. Kaplana benzeyen yırtıcı hayvan, pars.
 2. Arı oğlu.
 3. l. kaplana benzeyen yırtıcı hayvan. 2. arı oğulu. -isim olarak kullanılmaz. barsbay: (el-melikü'1-eşref (öl. 1438). mısır memluklan sultanı. çerkez hanedanındandır.
 4. Parmaklıklar

Türetilmiş Kelimeler (bis)

density functiondensity modulationdensity of populationdensity of trafficdensity zoningdensitydensitdensitedensitometerdensitometredensitometridensificationdensimeterdensimetredensdens depozit hastalığıdens in dentedensaplazidensebarsbars calendarbars catalogbars envelopebars fax coverbars incisionbars invoicebars letterheadbars mastheadbars newsletterbarbar and linebar ateşibar barbar bar dolaşıp içki içme
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın