densitometer ne demek?

 1. Yoğunluk ölçer
 2. Bkz. dansitometre
 3. Bir negatifin yoğunluğunu ölçen alet

yoğunluk

 1. Bir cismin, 1 cm3lük kütlesinin aynı hacimdeki +4 °C'lik suya göre oranı, kesafet.
 2. Yoğun olma durumu.
 3. Yoğun bir maddenin özelliği.
 4. Bir özdeğin birim oylumuna düşen kütle.
 5. Bir özdeğin birim oylumuna düşen kütle.
 6. Bir görüntünün herhangi bir noktasının ışığı durdurma derecesini gösteren sayı.
 7. Birim oyluma düşen özdecik sayısı.
 8. Bir maddenin bir mililitresinin gram olarak ağırlığı.
 9. Her birim alandaki birey sayısı, dansite, konsantrasyon.
 10. Bir maddenin birim hacminin kütlesi, birim hacimdeki madde miktarı, densite.

dansitometre

 1. Bk. gölgeölçer
 2. Yoğunlukölçer
 3. Bk. yoğunlukölçer
 4. Ürinometre.
 5. (en)Densitometre.
 6. (en)Densitometer, densimeter.
 7. (en)Densitometer.

densitometre

 1. Dansitometre

densitometri

 1. bkz. yoğunluk ölçümü

Türetilmiş Kelimeler (bis)

densitometredensitometridensitometrydensitdensite
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın