press ne demek?

 1. Baskı yapmak.
 2. Basmak

  Press the button. / Düğmeye bas.

 3. Sıkıştırmak, zorlamak, üstüne düşmek, ısrar etmek.
 4. Zorla hizmete almak
 5. Askerliğe, özellikle bahriyeye zorla alma
 6. Basın, basılmış şeyler ve özellikle gazeteler
 7. Basın mensupları
 8. Gazete yazısı
 9. Bahriye hizmetine zorlamak
 10. Matbaa makinası
 11. Matbaa, basımevi
 12. Baskı tezgâhı
 13. Pres, cendere, mengene
 14. Baskı yapmak, sıkıştırmak, sıkmak, basmak, sıkmak (limon vb.), topluca ilerlemek, zorlamak, ütülemek, preslemek, acil olmak
 15. Sıkıştırma
 16. Kalabalık, yığışma
 17. Sıkışma, acele, baskı, iş çokluğu
 18. Zorlamak
 19. Baskı sanatı
 20. Elbise dolabı
 21. (giyside) ütü
 22. Sıkmak, sıkıştırmak
 23. Sıkıp suyunu veya yağını almak, özsuyunu almak
 24. Sıkıca sarılmak
 25. Hızlı sürmek, çok koşturmak
 26. Ütülemek
 27. Kitle halinde ilerlemek

baskı

 1. Bir eserin basılış biçimi veya durumu
 2. Bası sayısı.
 3. Bir eserin tekrarlanarak yapılan baskı işlemlerinden her biri.
 4. Giysinin içine kıvrılıp dikilen kenarı.
 5. Hak ve özgürlükleri kısıtlayarak zor altında bulundurma durumu, tahakküm
 6. Bir maddeyi sıkıp ezen alet, pres.
 7. Belirli ruhsal etkinlik ve süreçleri, kişinin isteği dışında bilinçaltına itmesi veya bu itilenlerin bilince çıkmasını önleme durumu.
 8. Top oyunlarında karşı takım oyuncusunun hareketini ve sonuç almasını engellemek amacıyla uygulanan yakın savunma durumu, pres.
 9. Tutma görevi alınan karşı takım oyuncusunun hareketini ve sonuç almasını engellemek amacı ile uygulanan yakın savunma türü.
 10. T. Basıp sıkacak, tazyik edecek şey. Sıkı tazyik.

press a charge

 1. Dava açmak

press agency

 1. Basın ajansı

Türetilmiş Kelimeler (bis)

press a chargepress agencypress agentpress associationpress baronpress boxpress bureaupress buttonpress campaignpress cardprespres edilmis mayapres makinesipres suyupres taktiği
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın