plasenta hemo endotelyalis ne demek?

 1. Sıçan, kobay ve tavşanlarda görülen döl yatağı mukozasının epitel katı, bağ dokusu ve damar endoteliyle koryon villuslarının dejenere olduğu plasenta türü.
 2. (en)Placenta haemoendothelialis.

plasenta

 1. Etene.
 2. Döleşi
 3. Embriyoyla uterus arasında metabolik ve hormonal ilişkiyi sağlayan geçici oluşum, eten. Fetusun beslenmesi ve zararlı maddelerin uzaklaştırılması plasenta tarafından gerçekleştirilir.
 4. Etene.
 5. Döl yatağında, anayla dölüt arasında bulunan, dölütün ve ananın kan damarlarının birbirine yakın bulunduğu, ozmozla besin ve oksijen değişmesini sağlayan damarlı, süngerimsi bir yapı.
 6. (en)Placenta, afterbirth.
 7. (en)Placenta.

plasenta dekolmanı

 1. (en)Abruptio placentae

hemo

 1. Kana işaret eden ön ek, hemosiyanin, hemoglobin gibi.
 2. (en)Pref. haemo-, blood, referring to blood, relation or resembling blood.
 3. (en)Hemo-.
 4. (en)H.
 5. (fr)H
 6. Kan, hemo

Türetilmiş Kelimeler (bis)

plasentaplasenta dekolmanıplasenta diskoideaplasenta endoteliyo koriyalisplasenta engeliplasenta epitelyo koriyalisplasenta gonadotropik hormonlarıplasenta hemo koriyalisplasenta hormonlarıplasenta inkretaplaseplaseboplaselemeplaselemekhemohemoaglutinasyonhemoaglutininhemoalkalimetrehemobartonellozishemobilihemobiliahemobilyahemoblasthemoblastosishemhem ... hem ...hem abouthem and hawhem around
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın