piece by piece ne demek?

 1. Tane tane

tane

 1. Herhangi bir sayıda olan, adet.
 2. Bazı bitkilerin tohumu
 3. Çekirdekli küçük meyve.
 4. Yığın özellikleri akışkanlarınkine benzeyen küçük katı parçacıklar.
 5. ender, nadir, adet
 6. Sövme, zemmetme, yerme, çekiştirme. (Osmanlıca'da yazılışı: ta'ne)
 7. (en)Piece.
 8. (en)Grain.
 9. (en)Seed.
 10. (en)Bead.

piece

 1. Parça, kısım, bölüm
 2. Dama taşı
 3. Satranç piyadeden yüksek taş
 4. Tüfek, top
 5. Müz
 6. Parça eklemek, parça vurmak, yamamak, parçalarını bir araya getirerek tamir etmek
 7. Birleşmek
 8. Yamalamak, parça koymak, eklemek, birleştirmek, parçalarını eklemek

piece article

 1. Mal

by

 1. Yakın
 2. Bir kenara
 3. Asıl gayeden uzak ifade veya fikir
 4. Ilâve edilen veya ikinci derecede önemli olan şey.
 5. Edat yanında, yakınında, nezdinde
 6. Yakınından, yanından
 7. Ile, vasıtasıyla
 8. (-den),tarafından
 9. Kadar
 10. Göre

piece

 1. Parça, kısım, bölüm
 2. Dama taşı
 3. Satranç piyadeden yüksek taş
 4. Tüfek, top
 5. Müz
 6. Parça eklemek, parça vurmak, yamamak, parçalarını bir araya getirerek tamir etmek
 7. Birleşmek
 8. Yamalamak, parça koymak, eklemek, birleştirmek, parçalarını eklemek

Türetilmiş Kelimeler (bis)

piecepiece articlepiece conceptpiece de resistancepiece goodspiece ofpiece of advicepiece of cakepiece of chalkpiece of clothpiepie a la modepie chartpie counterpie crustbyby (main) forceby a fraction of an inchby a hairby a hairbreadthby a hairs breadthby a lengthby a majorityby a mechanismby a nosebb 52b addressb amplifierb and b
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın