piece concept ne demek?

 1. Parça konsepti

parça

 1. Bir bütünden ayrılan, ayrı sayılan veya artakalan şey.
 2. Bir bütünden kopma, kırılma, yırtılma vb. yoluyla ayrılmış bölüm, lime
 3. Birkaçı bir araya geldiğinde bir bütünü oluşturan şeylerin her biri.
 4. Tane.
 5. Edebiyat eserinin bir bölümü
 6. Müzik eseri.
 7. Benzeri, bir örneği.
 8. Küçümseme ve değersiz sayma bildiren bir söz
 9. 1-Yazılı bir yapıttan alınmış bir bölüm. 2 - Bir kısmı yitirilerek yalnızca bir bölümü kalmış olan yapıt.
 10. Bk. öge

piece article

 1. Mal

piece by piece

 1. Parça parça
 2. Tane tane

concept

 1. Kavram, mefhum
 2. Tasavvur, hayal etme
 3. Telakki
 4. Anlayış
 5. Fikir, görüş

Türetilmiş Kelimeler (bis)

piece articlepiece by piecepiece de resistancepiece goodspiece ofpiecepiece of advicepiece of cakepiece of chalkpiece of clothpiepie a la modepie chartpie counterpie crustconceptconcept coordinationconcept evaluation modelconcept facilityconcept kavramconcept otomobilconceptionconception of the worldconceptionalconceptiveconcealconceal toconcealableconcealedconcealed assets
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın