periyodik asit ve Schiff boyası ne demek?

 1. Periyodik asit ve Schiff reaksiyonu.
 2. (en)Periodic acid-Schiff stain.

periyodik asit ve Schiff reaksiyonu

 1. Doku kesitlerinin periyodik asidi takiben Schiff ayracına maruz bırakılmasıyla oluşan, glikojen, epitelyal musinlerin ve glikoproteinlerin dokularda saptanmasında kullanılan bir renk reaksiyonu, PAS boyası, PAS reaksiyonu, periyodik asit ve Schiff boyası. Periyodik asit karbon atomuna komşu hidroksil gruplarını ve aminoasitlerin aldehit gruplarını okside ederken, Schiff ayracının aldehit gruplarıyla girdiği reaksiyonlarda biçimlenen ilave ürünler kırmızı veya mor bir rengin oluşumuna neden olur.
 2. (en)Periodic acid-Schiff reaction.

periyodik

 1. Belli aralıklarla tekrarlanan, süreli.
 2. Süreli yayın.
 3. Dönemsel
 4. Bk. dönemsel
 5. Bk. süreli yayın
 6. (en)Cyclic.
 7. (en)Periodical.
 8. (en)Cyclical.
 9. (en)Intermittent.
 10. (en)Periodic.

asit

 1. Turnusolün mavi rengini kırmızıya çevirmek özelliğinde olan ve birleşimindeki hidrojenin yerine maden alarak tuz oluşturan hidrojenli birleşik, hamız.
 2. Bk. ekşit
 3. Bir çözeltiye H+ iyonu (proton) çıkaran madde.
 4. Suda çözündüğünde hidronyum yükünü H3O+ veren kimyasalözdek. (Yapısındaki hidrojenleri, baz kökleri ya da metallerle yer değiştirerek tuzları oluşturur, pH ölçeğinde 0-7 arasında değer gösterirler.)
 5. (Bronsted) Proton verme yatkınlığı olan kimyasal bileşik.
 6. (Lewis) Ortaklanmamış elektron çifti ya da çiftlerini almaya yatkın olan kimyasal özdek.
 7. Bir çözeltiye hidrojen iyonu veren, suda çözündüğü zaman hidrojen iyonları açığa çıkaran, bileşimindeki hidrojenin yerine herhangi bir mineral alarak tuz meydana getirebilen ve turnusolün mavi rengini kırmızıya çevirme özelliği olan hidrojenli bileşim.
 8. Fr. Terkibindeki hidrojenin yerine element alarak tuz meydana gelmesine sebep olan ve mavi turnusolü kırmızıya çevirmek hasiyetinde hidrojenli birleşik hamız.
 9. Alkali maddenin tersi özellikler taşıyan, turnusolün mavi rengini kırmızıya çeviren, suda eridiği zaman hidrojen iyonları meydana getiren hidrojenli bileşik.
 10. (en)Acid, Osm. hamız.

ve

 1. Türk alfabesinin yirmi yedinci harfinin adı, okunuşu.
 2. İki kelime veya iki cümle arasına girerek aralarında bir bağ olduğunu anlatan bir söz
 3. (en)Brother of Odin and Vili He was one of the three deities who took part in the creation of the world.
 4. (en)The two-character ISO 3166 country code for VENEZUELA.
 5. (en)Ventilation Exchange is the exchange of gases, primarily oxygen and carbon dioxide, during the passage of air into and out of the respiratory passages.
 6. (en)Visual Emissions.
 7. (en)Value engineering.
 8. (en)Vented Electric; the implanted pump contains an electric motor but is vented to outside air through the driveline.
 9. (en)Visual Emissions Source: US EPA.
 10. (en)Vector Equilibrium.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

periyodik asit ve Schiff reaksiyonuperiyodikperiyodik asitperiyodik asit schiff reaksiyonu pasperiyodik cetvelperiyodik çizelgeperiyodik dolabıperiyodik eğriperiyodik fonksiyonperiyodik hareketperiyodic tableperiyodperiyodatperiyaktoyperiyeyunitisasitasit albüminasit alkolasit amitasit anhidritiasit anyonik sürfektanlarasit ayrışma sabitiasit azitasit banyosuasit baz belirteçleriasiasi gençasi gençlikasiaasia minor
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın