parasal gelir ne demek?

 1. Paranın satın alma gücündeki değişiklikleri yansıtmayan cari gelir.
 2. (en)Nominal income.

parasal güvence

 1. Bir yükümlülüğün yerine getirilmesini sağlamak için yüklenici tarafından yatırılan para.
 2. Kamu kuruluşlarının açtıkları ihaleIere katılan yüklenicilerden alınan nakit veya devlet tahvilleri biçiminde yatırılan para.
 3. Bk. mevduat sigorta fonu
 4. (en)Cash guarantee.

parasal birlik

 1. Bk. iktisadi birlik

gelir

 1. Bir kimseye veya topluluğa belli zamanlarda, belli yerlerden gelen para, varidat
 2. Bir ekonomik birimin belli bir süre içinde kazandığı ücret, aylık, kira vb., varidat, irat.
 3. Üretim etkinliklerine katılan üretim faktörlerinin yaratılan hasıladan bölüşüm sonunda aldıkları pay.
 4. Emek faktörünün işlendirilmesinden sağlanan maaş, ücret, bahşiş, prim; finansal araçlardan sağlanan faiz, kâr payı gibi sermaye getirileri; taşınmaz ve topraktan sağlanan kira, rant; iş göremezlik, çocuk desteği; sağlık, işsizlik sigortası ve emeklilik gibi sosyal güvenlik kapsamındaki transfer ödemeleri ile şans oyunları vb. kaynaklardan elde edilen para miktarı.
 5. Îrâd.
 6. Bir filmin herhangi bir sinema salonunda ya da oynatım süresi boyunca sağladığı para. (Kesintiligelir ya da kesintisizgelir olarak ikiye ayrılır).
 7. (en)Box office, box office (takings, receipt), take.
 8. (en)Income.
 9. (en)Revenue.
 10. (en)Revenues.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

parasal güvenceparasal birlikparasal değerparasal destek sağlamakparasal işlerini yapmakparasalparasal kalemlerparasal kaynakparasal kaynaklarparasal kısıtlamalarparasailingparasajitalparasakralparapara akmakpara aktarım gideripara aktarımıpara alıcısıgelirgelir akım devresigelir bağlamagelir bağlamakgelir beyannamesigelir bildirimigelir bölüşümügelir cetveligelir çarpanıgelir çilzelgesigelibolugeliçgelidgeliditygelif
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın