parasal güvence ne demek?

 1. Bir yükümlülüğün yerine getirilmesini sağlamak için yüklenici tarafından yatırılan para.
 2. Kamu kuruluşlarının açtıkları ihaleIere katılan yüklenicilerden alınan nakit veya devlet tahvilleri biçiminde yatırılan para.
 3. Bk. mevduat sigorta fonu
 4. (en)Cash guarantee.

mevduat sigorta fonu

 1. Banka veya finansal kurumların mevduatlarını ödeyememezlik durumuna düşmelerine karşı mevduat sahiplerinin kayıplarını azaltmak veya gidermek amacıyla devlet ve söz konusu kurumların katkılarıyla oluşturulan fon.
 2. (en)Deposit insurance fund, deposit guarantee fund.

parasal gelir

 1. Paranın satın alma gücündeki değişiklikleri yansıtmayan cari gelir.
 2. (en)Nominal income.

parasal

 1. Para ile ilgili, para bakımından, mali, nakdî, akçasal.
 2. (en)Monetary.
 3. (en)Financial.

güvence

 1. Bir antlaşmada taraflardan birinin sorumluluğu üzerine alması, inanca, teminat, garanti.
 2. Alınan sorumluluğa karşı olarak ortaya konulan şey.
 3. Birinin şüphelerini dağıtmak için söylenen inandırıcı söz, teminat.
 4. Bir anlaşmada taraflardan birine ait sorumluluğun bir başkası tarafından söz, mal veya para biçiminde yüklenilmesi.
 5. Bk. kefalet
 6. Bir elektrik çevrimine yerleştirilen ve çevrimden aşırı akım geçtiğinde, kavrularak çevrimi kesen düşük erime sıcaklıklı iletken parçasını taşıyan gereç.
 7. Bir elektrik çevrimine yerleştirilen ve çevrimden aşırı akım geçtiğinde, kavrularak çevrimi kesen düşük erime sıcaklıklı iletken parçasını taşıyan gereç.
 8. (en)Assurance.
 9. (en)Guarantee, assurance, cover.
 10. (en)Reassurance.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

parasal gelirparasalparasal birlikparasal değerparasal destek sağlamakparasal işlerini yapmakparasal kalemlerparasal kaynakparasal kaynaklarparasal kısıtlamalarparasailingparasajitalparasakralparapara akmakpara aktarım gideripara aktarımıpara alıcısıgüvencegüvence akçesigüvence belgesigüvence karşılığıgüvence kolugüvence mektubugüvence ödeğigüvence ödeği karşılığı öndelikgüvence ödentisigüvence sınırıgüvengüven aralığıgüven bağıgüven belgesigüven beslemek
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın