oynama ile ilgili ne demek?

 1. (en)Ludic.

oynama

 1. (olumsuz olarak) oyalanma, gereği gibi yap, boşuna vakit geçirme!
 2. Oynamak işi.
 3. (en)Move.
 4. (en)Moving.
 5. (en)Playing.
 6. (en)Dancing.
 7. (en)Acting.
 8. (en)Play.
 9. (en)Showing.
 10. (en)Falsification.

oynama belgeli oyuncu

 1. Ayaktopu Birliğince kendisine ayaktopu oynama belgesi verilmiş olan oyuncu.

ile

 1. Kelimenin sonuna geldiğinde birliktelik, beraberlik, araç, sebep veya durum anlatan cümleler yapmaya yarayan bir söz
 2. Bazı soyut isimlere getirildiğinde durum bildiren zarflar oluşturan bir söz.
 3. Cümle içinde aynı görevde bulunan iki ögeyi birbirine bağlamaya yarayan bir söz.
 4. (en)By means of.
 5. (en)Hereby.
 6. (en)Upon.
 7. (en)With.
 8. (en)Together with.
 9. (en)Withal.
 10. (en)Plus.

ilgili

 1. İlgilenmiş olan, ilgisi bulunan, alakalı, alakadar, müteallik
 2. Alâkadar.
 3. (en)Pertinent.
 4. (en)Companion.
 5. (en)Curious.
 6. (en)Germane.
 7. (en)Relative.
 8. (en)About.
 9. (en)Anent.
 10. (en)Relevant.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

oynamaoynama belgeli oyuncuoynama belgesioynama payıoynama sırasıoynama yapan kimseoynama yapmakoynamakoynamamakoynamasını bilmeyen kız yerim dar demiş yerini genişletmişler dar demişoynaoynadıoynadıkça renk değiştirenoynakoynak anamalileile ayniile ayni zamandaile beraberile birlikteile böbürlenenile çalışmakile disari çikile doldurmakile doluilil halkıil ilköğretim kuruluil jandarmasıil özel idareleri
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın