oryantasyon ne demek?

 1. Yönlendirme.
 2. Belli bir konuda yetiştirme, eğitme.
 3. Bk. yönelim
 4. Uyum
 5. Bk. uyarı cevabı
 6. Yönelme.
 7. (en)Orientation.

yönelim

 1. Bkz. oryantasyon
 2. Yönelme durumu.
 3. Kendi durumunu veya bulunduğu yerin durumunu başka yerlere göre belirleme.
 4. Bireyin, karşılaştığı karışık ve sorunlu durumlar karşısında belirlediği tutum.
 5. Bitki, hayvan vb. canlı varlıkların, ışık, ısı, besin gibi türlü uyarıcı sebeplerin etkisi altında, bu uyarıcılara doğru veya tersine yer değiştirmeleri olayı, doğrulum, güne doğrulum, tropizm.
 6. Bir buzsul ya da bir özdecik içinde öğecik kümelerinin ya da o özdeciklerin belirli doğrultularda yönelmiş olarak düzenlenimleri.
 7. Bireyin, karşılaştığı karışık ve sorunlu durumlarda kendi yönünü, tutumunu belirlemesi.
 8. Bir kimsenin türlü ilişkiler içinde yer ve zamanı seçme, koşulları değerlendirme konusunda bilinçli olarak davranması.
 9. (en)Tropism doğrulum.
 10. (en)Tropizm.

oryantasyon münasebeti

 1. Bk. konum bağıntısı

oryantal

 1. Doğu medeniyeti ile ilgili, Doğu medeniyetini hatırlatan.
 2. Genellikle Doğu ülkelerinde, kadınların tek başlarına ve yarı çıplak olarak müzik eşliğinde yaptıkları, vücut ve göbek hareketlerine dayalı dans.
 3. Bu dansı yapan kadın.
 4. (en)Oriental.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

oryantasyon münasebetioryantalOryantal hamam böceğioryantalistoryantalist mekteporyantalizm
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın