ortaklaşa davranım ne demek?

 1. Aynı tavırları geliştirmek aynı amaçları benimsemek, aynı ruh durumu içinde ya da aynı, tehlikeler karşısında bulunmak gibi etmenlerin sonucu olarak bir kümenin üyelerinde görülen davranım.
 2. Kümece benimsenen davranım.
 3. (en)Collective behavior.

ortaklaşa

 1. Ortak olarak, el birliğiyle, müştereken, kolektif
 2. (en)Collective.
 3. (en)Joint.
 4. (en)In collaboration with.
 5. (en)Jointly.
 6. (en)Collectively.
 7. (en)In common.
 8. (en)In cahoots.
 9. (en)As a partner.
 10. (en)Sharing equally.

ortaklaşa çiftlik

 1. (en)Collective farm, collective.

davranım

 1. Davranış.
 2. Genel anlamda bir organizmanın görülen ve görülmeyen her türlü bedensel, ruhsal ve zihinsel etkinliğine verilen ad. 2- Bir organizmanın belli bir gereksemeyi karşılamak için çaba harcayarak gösterdiği etkinlik.
 3. (en)Behavior.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ortaklaşaortaklaşa çiftlikortaklaşa doz eşdeğeriortaklaşa emekortaklaşa karar verme prensibiortaklaşa kontrolortaklaşa kullanmakortaklaşa sayışımortaklaşacıortaklaşacılıkortaklarortaklarla işlemlerdavranımdavranım örüntüsüdavranımcıdavranımcılıkdavranıdavranılmadavranılmakdavrandavrandırmadavrandırmak
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın