davranım örüntüsü ne demek?

  1. Aralarında bir ölçüde özünlü birlik görülen ve bireyin hemen hemen hiç denetleyemeyeceği iç, ruhsal gereksinmeler sonucu oluşan tepkiler takımı.
  2. (en)Behavior pattern.

davranım

  1. Davranış.
  2. Genel anlamda bir organizmanın görülen ve görülmeyen her türlü bedensel, ruhsal ve zihinsel etkinliğine verilen ad. 2- Bir organizmanın belli bir gereksemeyi karşılamak için çaba harcayarak gösterdiği etkinlik.
  3. (en)Behavior.

davranımcı

  1. Ruhsal olguların incelenmesindedavranımcılık kuramını göz önünde tutan, alışkanlıkları ve öğrenmeyidavranımcılık ilkeleriyle açıklama eğilimi gösteren ruhbilimci ya da eğitimci.
  2. (en)Behaviorist.

örüntü

  1. Nesnelerin belli bir düzen içinde yerleştirilmesi.
  2. (en)Pattern.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

davranımdavranımcıdavranımcılıkdavranıdavranılmadavranılmakdavrandavrandırmadavrandırmakörüntüörüntü artalanıörüntü çözümlemesiörüntü önalanıörüntülü örnekleme
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın