davranımcılık ne demek?

  1. Ruhbilimin görevini, bilinçlilik durumunu araştırmak yerine, davranımları incelemek biçiminde düşünen, öğrenmenin ve alışkanlıkların yalnızca koşullu uyarımlar olduğunu ileri süren ve yalnız nesnel, deneysel ya da gözleme dayalı yöntemlere değer veren kuramsal görüş.
  2. (en)Behaviorism.

davranımcı

  1. Ruhsal olguların incelenmesindedavranımcılık kuramını göz önünde tutan, alışkanlıkları ve öğrenmeyidavranımcılık ilkeleriyle açıklama eğilimi gösteren ruhbilimci ya da eğitimci.
  2. (en)Behaviorist.

davranım

  1. Davranış.
  2. Genel anlamda bir organizmanın görülen ve görülmeyen her türlü bedensel, ruhsal ve zihinsel etkinliğine verilen ad. 2- Bir organizmanın belli bir gereksemeyi karşılamak için çaba harcayarak gösterdiği etkinlik.
  3. (en)Behavior.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

davranımcıdavranımdavranım örüntüsü
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın