orantı katsayısı ne demek?

 1. (en)Factor of proportionality.
 2. (fr)Facteur de proportionnalité

factor

 1. Faktör
 2. Yılbaşı faktörü, kanın pıhtılaşma işlemi için temel olan pıhtılaşma faktörü (faktör IX'un yokluğu hemofili B ile bağlantılıdır)
 3. (hematoloji) fibrinogen, karaciğerin sentezlediği protein, kan pıhtılaştığında fibrine (lifli protein) dönüşen protein
 4. Bk. alacaklandırıcı
 5. Çarpanlarını bulmak.
 6. Sebeplerden biri
 7. Bir firmaya borç para veren kimse
 8. Komisyon alarak satış yapan kimse.

orantı

 1. Bir şeyi oluşturan parçaların kendi aralarında ve parçalarla bütün arasında bulunan uygunluk, oran, tenasüp.
 2. Birincinin ikinciye oranı, üçüncünün dördüncüye oranına eşit olan dört terim arasındaki bağıntı, orta.
 3. Bir toplulukta özel bir durumun toplum sayısına bölünmesiyle hesaplanan epidemiyolojik olaylardaki bir matematiksel ölçüm.
 4. (en)Ratio.
 5. (en)Proportion oran.
 6. (en)Tenasüp.
 7. (en)Balance.
 8. (en)Proportion.

orantılama

 1. Orantılamak işi veya durumu.

katsayı

 1. Bir niceliğin kaç katı alındığını gösteren sayı.
 2. Bkz. koefisiyon
 3. Fiziksel bir özelliği tanımlayan sembol
 4. Başka bir değeri veya onun değişme oranını göstermek için, bir değerin veya büyüklüğün çarpıldığı sayı.
 5. (en)Coefficient.
 6. (en)Coefficient, exponent, factor, multiple, parameter.
 7. (fr)Coefficient

Türetilmiş Kelimeler (bis)

orantıorantılamaorantılamakorantılanmaorantılanmakorantılıorantılı hale getirmekorantılı hataorantılı katmanlı örneklemeorantılı miktaroranoran bilgisioran birimioran değiştiroran dışıkatsayıkatsayı ile ilgilikatsayı matriskatsayılar matrisikatsayıları
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın