oluşum köşeli yığışımı ne demek?

 1. Kırıklarda, kanatlardan birinin diğerine sürtünmesi sonucu çeperlerden koparılan parçalarla oluşmuş kayaç.
 2. (en)Tectonic breccia.
 3. (al)Tektonische Breccie
 4. (fr)Bréche tectonique

oluşum

 1. Bkz. formasyon, biçimleme
 2. Oluşma işi, teşekkül, teşkil.
 3. Katman, kütle, gök cismi vb.nin biçimlenme süreci.
 4. Kırılcaların, temel yapılarına bağlı olarak büyürken geliştirdikleri biçim.
 5. Belli bir varlık kazanma, oluşma süreci.
 6. Herhangi bir varlığın zamanla belli bir biçime ve yapı özelliğine kavuşması.
 7. Kişinin belli bir eğitim sürecinde kazandığı niteliklerin tümüne verilen ad.
 8. (en)Creation.
 9. (en)Genesis.
 10. (en)Nascency.

oluşum anomalisi

 1. Yapılış bozukluğu.
 2. (en)Malformation.

köşeli

 1. Köşesi veya köşeleri olan.
 2. (en)Angular.
 3. (en)Cornered.
 4. (en)Angled.
 5. (en)Bent.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

oluşumoluşum anomalisioluşum aşamasındaoluşum çöküntü koyağıoluşum depremioluşum ısısıoluşum maliyetlerioluşum sıcaklığıoluşum sıklığıoluşum yerioluşukoluşoluş derecesioluş fiilioluşmaoluşma dönemiköşeliköşeli agregatköşeli ayraçköşeli delgiköşeli koşuköşeli malköşeli mesnetköşeli olmaköşeli parantezköşeli sütunköşelemeköşeleme çevrinmeköşelemekköşeleri biçimlendirköşeköşe aksanlarıköşe atışıköşe bağlantısıköşe basamağı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın