oluşum çöküntü koyağı ne demek?

 1. Yerkabuğunun, yaklaşık ve birbirine koşut doğrultulu iki kırık ya da kırık kuşakları arasında çökmüş bir kanadın içinde uzanan koyak.
 2. (en)Rift valley.
 3. (al)Grabengebiet
 4. (fr)Aire d'effondrement

oluşum

 1. Bkz. formasyon, biçimleme
 2. Oluşma işi, teşekkül, teşkil.
 3. Katman, kütle, gök cismi vb.nin biçimlenme süreci.
 4. Kırılcaların, temel yapılarına bağlı olarak büyürken geliştirdikleri biçim.
 5. Belli bir varlık kazanma, oluşma süreci.
 6. Herhangi bir varlığın zamanla belli bir biçime ve yapı özelliğine kavuşması.
 7. Kişinin belli bir eğitim sürecinde kazandığı niteliklerin tümüne verilen ad.
 8. (en)Creation.
 9. (en)Genesis.
 10. (en)Nascency.

oluşum anomalisi

 1. Yapılış bozukluğu.
 2. (en)Malformation.

çöküntü

 1. Bkz. depresyon, ruhsal çöküntü
 2. Çökme.
 3. Çöken şeylerin kalıntısı, enkaz.
 4. Suyun dibine çöken şeyler.
 5. Jeolojik bir olay sonunda oluşan toprak çöküklüğü.
 6. Gerileme, kriz
 7. Uyaranlara karşı duyarlığın, iş yapabilme gücünün, kendine güvenin azalarak karamsarlığın, umutsuzluğun güçlenmesiyle ortaya çıkan ruhsal bozukluk, depresyon.
 8. Uyaranlara karşı duyarlığın, işe girişme gücünün, kendine güvenin azalıp karamsarlığın güçlenmesi durumu.
 9. İktisadi dalgalanmanın daralma aşamasında büyüme oranında meydana gelen sürekli ve alışılmamış düzeyde düşüşle birlikte yüksek işsizlik oranlarının yaşandığı iktisadi bunalım durumu. krş. patlama
 10. (en)Breakdown.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

oluşumoluşum anomalisioluşum aşamasındaoluşum depremioluşum ısısıoluşum köşeli yığışımıoluşum maliyetlerioluşum sıcaklığıoluşum sıklığıoluşum yerioluşukoluşoluş derecesioluş fiilioluşmaoluşma dönemiçöküntüçöküntü alanıçöküntü bölgesiçöküntü çanağı gölüçöküntü gölüçöküntü hendeğiçöküntü kırığıçökükçökük karinçöküklükçökümçöküm gerilimi
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın