olmayacak duaya amin demek ne demek?

 1. Sonuç vermeyecek işlerle uğraşmak.
 2. (en)To square the circle.

olmayacak

 1. Gerçekleşmesi olanaksız.
 2. (en)No dice.

olmayacak duaya min demek

 1. Gerçekleşmeyecek, sonuç vermeyecek işlerle uğraşmak.

daya

 1. Çocuğa süt veren kadın.
 2. Çocuğa bakan dadı, sütnine, taya.

amin

 1. Amonyaktaki hidrojen yerine, tek değerli hidrokarbonlu köklerin geçmesiyle oluşan ürünlerin genel adı.
 2. "Öyle olsun, Allah kabul etsin" anlamlarında, duaların arasında ve sonunda kullanılan bir söz.
 3. Fonksiyonel NH2 grubu taşıyan herhangi bir bileşik. RCONH2.
 4. Gıda maddelerinin fermantasyonu veya kokuşması sırasında, amino asitlerin dekarboksilasyonu sonucu açığa çıkan maddeler.
 5. İşlevsel amino grubu taşıyan herhangi bir bileşik, R-NH
 6. (Emn. den) Gönlü müsterih, kalbinde korku bulunmayan. (Osmanlıca'da yazılışı: âmin)
 7. Ya Rabbi! Öyle olsun, kabul eyle! (mealinde olup, duanın sonunda söylenir). İncil'de iki yerde geçer. Tevrat'ta da geçer. İbranice ve Süryanicede de vardır. Hakikat, çok doğru, tamam manasındadır.
 8. İşlevsel NH2 grubu taşıyan herhangi bir bileşik.
 9. (en)Amen.
 10. (en)Amine.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

olmayacakolmayacak duaya min demekolmayacak hayalolmayacak işe kalkışmakolmayacak şeyin peşinden koşmaolmayacağını iyi bilmekolmaya devam etmekolmaya kiduayenduayı fiilıduayı hayrduayı kavlıduayı müstecabduadua cümleleridua edendua ederek yakarmakdua edilecek ölülerin listesi
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın