olanaklı birey ne demek?

 1. Gerçek ya da gerçek olmayan bir tamdurumda varolan birey.
 2. (en)Possible individual.
 3. (fr)Individu possible

olanaklı bileşimler

 1. Olasılık kuramında birden çok biçimde gerçekleşebilen bileşik bir olay için aynı birimlerin yinelenmemesi durumunda belirebilecek tümolanaklı bileşimlerin sayım kuralı.
 2. (en)Possible combinations.

olanaklı durumlar kuralı

 1. Olasılık kuramında birden çok biçimde gerçekleşebilen bileşik bir olay için, aynı biçimin birden çok belirip belirlenmediğine bakmaksızın belirebilecek tüm olanaklı durumların sayım kuralı.
 2. (en)Possible arrangements.

birey

 1. Kendine özgü nitelikleri yitirmeden bölünemeyen tek varlık, fert.
 2. Doğa bilgisinde türü oluşturan tek varlıklardan her biri.
 3. Bir türün kapsamı içine giren somut varlık.
 4. İnsan topluluklarını oluşturan, insanların benzer yanlarını kendinde taşımakla birlikte, kendine özgü ayırıcı özellikleri de bulunan tek can, fert.
 5. Toplumları oluşturan ve düşünsel, duygusal, iradeyle ilgili nitelikleri toplum içinde belirlenen insanların her biri, fert.
 6. Bir evrenin öğesi olan nesne; bir adın gösterdiği nesne. || Anl. gösterilen, değişken değeri. Krş.. özbirey.
 7. Bir grup canlının yapı ve görevleri bakımından tek bir varlık olan tek bir organizması; tür meydana getiren ve çiftleşebilen organizmaların her biri. Fert.
 8. (en)Individual.
 9. (en)Person.
 10. (en)Individual fert.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

olanaklı bileşimlerolanaklı durumlar kuralıolanaklı düzenler kuralıolanaklı ikili sayısıolanaklı kaplamolanaklıolanaklı sonuçlarolanaklı şart kipiolanaklılıkolanaklılık dağıtıcılığıolanakolanak irdelemesiolanak sağlamakolanak tanımakolanak verenbireybirey ekolojisibirey oluşbirey simgelerbirey soyutlayıcısıbirey üstübireycibireycil oyunbireycilikbireycilleşmebirebire beş varbire bin katan kimsebire bin katmakbire bir
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın