olanaklılık dağıtıcılığı ne demek?

  1. (...) (...) q eşdeğerliliğini dile getiren kipler mantığı kuralı.

olanaklılık

  1. Olanaklı olma durumu, olabilirlik.

olanaklılık giriş kuralı

  1. (…) biçimindeki kipler mantığı çıkarım kuralı.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

olanaklılıkolanaklılık giriş kuralıolanaklılık yöneticisiolanaklıolanaklı bileşimlerolanaklı bireyolanaklı durumlar kuralıolanaklı düzenler kuralıdağıtıcılıkdağıtıcıdağıtıcı aletdağıtıcı fazdağıtıcı firmadağıtıcı ışıldak
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın