od ile su, dilsiz yağıdır ne demek?

 1. Yangın ve sel felaketi tıpkı düşman gibidir, sessizce, haber vermeden gelir.

od

 1. Ateş
 2. Bk. orta dalga
 3. Absorbans.
 4. Ateş.
 5. (en)Optical density.
 6. (en)Outside Dimension.
 7. (en)Right eye OR over-refraction Ortho orthophoria.
 8. (en)Abbreviation of Olive Drab, a dull yellowish green color often used for military uniforms, equipment, and vehicles because of its camouflage properties.
 9. (en)8r L 12 adj 1 Of an odd number, not even 2 Extraordinarily, truly 3 Outstanding, bold, brave.
 10. (en)Abbr Octavius Depot.

od

 1. (Open Data-Link Interface) açık veri-bağŸlantı hattı arayüzü, çoğŸu veri bağŸlantı katmanı protokolü ile tek bir sürücünün paylaşŸılmasını sağŸlayan yazılım arayüzü (İnternet)

ile

 1. Kelimenin sonuna geldiğinde birliktelik, beraberlik, araç, sebep veya durum anlatan cümleler yapmaya yarayan bir söz
 2. Bazı soyut isimlere getirildiğinde durum bildiren zarflar oluşturan bir söz.
 3. Cümle içinde aynı görevde bulunan iki ögeyi birbirine bağlamaya yarayan bir söz.
 4. (en)By means of.
 5. (en)Hereby.
 6. (en)Upon.
 7. (en)With.
 8. (en)Together with.
 9. (en)Withal.
 10. (en)Plus.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ododod odod ocakod salmakod yok ocak yokodaoda arkadaşıoda arkadaşı olmakoda aydınlığıoo henryo ağır yaralıo anda söylemeko anda uydurmakileile ayniile ayni zamandaile beraberile birlikteile böbürlenenile çalışmakile disari çikile doldurmakile doluilil halkıil ilköğretim kuruluil jandarmasıil özel idareleri
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın