nida ne demek?

Kökeni: Arapça

 1. Çağırma, seslenme.
 2. Ünlem.
 3. Bk. ünlem
 4. Ses verme.
 5. Bağırma.
 6. Seslenmek, çağırmak, haykırmak.
 7. Ses vermek.
 8. (en)Interjection.
 9. (en)Shout.
 10. (en)Exclamation ünlem.
 11. (en)Exclamation.
 12. (en)Ejaculation.
 13. (en)National Institute on Drug Abuse.
 14. (en)National Institute on Drug Abuse, one of the National Institutes of Health and part of the Department of Health and Human Services.

ünlem

 1. Türlü duyguları anlatan veya bir doğa sesini yansıtan kelime, nida: Ah! oh! şak, çat vb.
 2. Işareti.
 3. Ünlem işareti.
 4. Bir duyguyu, bir düşünceyi anlatan veya bir tabiat sesini yansıtan sözcük: Ah!, oh!, vah vah!, tangur tungur!, mırıl mırıl!, şakır fakır vb.
 5. (en)Interjection.
 6. (en)Exclamation.
 7. (en)Ejaculation.
 8. (fr)Interjection

nida etme

 1. (en)Interjection

nidaba

 1. Edebiyat ve yazıdan sorumlu tanrıça.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

nida etmenidabanidainidalnidasyonnidation
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın