naklı delil ne demek?

 1. Şer'i hükümler için nakli delil esastır. Yalnız akıl ile din namına hüküm getirilmez ve böyle bir hükmün dinle alakası olmaz. Dini meselelerde aklın ve ilmin vazifesi; dini hükümlerdeki hikmetleri ve hakkaniyet delillerini görüp izhar etmektir. Kur'anın bazı ayetlerinde yapılan akla havaleler ve Kur'andan herkesin istifade etmesine ait hususlar ise: Tefekkür, faziletler ve havf ü rica ve bilhassa, ahkam-ı diniyenin hikmetlerini ve hakkaniyet delillerini görmek gibi ibret derslerine ait olup, ahkam-ı şer'iyeye ait değildir. (Bak: Edille-i erbaa, Fetva) (Osmanlıca'da yazılışı: naklî delil)

naklı mazı

 1. Bk. duyulan geçmiş zaman kipi

naklı

 1. Nakliye ile, taşıma ile ilgili. (Osmanlıca'da yazılışı: naklî)

delil

 1. İnsanı aradığı gerçeğe ulaştırabilecek iz, emare
 2. Kanıt
 3. Kılavuz, rehber.
 4. Bk. bilit
 5. Bk. kanıt
 6. Adli ve idari soruşturmalarda elde edilen, ilgili makamlar tarafından olayın aydınlatılmasına katkısı olabileceği değerlendirilen ve ispat vasıtası olarak kullanılabilen her türlü öge.
 7. Kılavuz. Doğru yolu gösteren. Meçhulü keşfetmekte ve malumun sıhhatını isbat etmekte vasıta ve alet ittihaz olunan husus.
 8. (en)Proof.
 9. (en)Evidence.
 10. (en)Supporting document.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

naklı mazınaklınaklnaklbendnakledennakledicinakledici şey veya kimsenaknakanakabilnakabulnakafidelildelil açmadelil ambalajlamadelil dermeyanıdelil etiketidelil göndermedelil iadedelil işlemdelil kabuldelil kapamadelideli alacasıdeli arlanmaz, soyu arlanırdeli baldeli baş hastalığı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın