naklı mazı ne demek?

 1. Bk. duyulan geçmiş zaman kipi

duyulan geçmiş zaman kipi

 1. Fiilin karşıladığı oluş ve kılışı, kişinin başkasından duyduğunu, sonradan gördüğünü veya farkında olmadan işlediğini anlatan, içinde şekil ve zaman kavramı taşıyan kip. Türkçede -mIş/-mUş ekleriyle kurulur: || tek. 1. şah. uyumuşum (<uyu-muş-um) tek. 2. şah. uyumuşsun (<uyu-muş-sun) tek. 3. şah. uyumuş (<uyu-muş) çokl. 1. şah. uyumuşuz (<uyu-muş-uz) çokl. 2. şah. uyumuşsunuz (<uyu-muş-sunuz) çokl. 3. şah. uyumuşlar (<uyu-muş-lar) Örnekler: Bütün bir milletin muhayyelesidir ki ona, asırlarca süren bir murakabe sonunda nihayet bu sureti vermiş (Y.K. Karaosmanoğlu, Erenlerin Bağından: Muradiye, s. 91). Yüzünü ekşitmiş ve Aman Yarabbi Galiba sen onu yemeden methetmişsin, demiş (A.Ş. Hisar, Geçmiş Zaman Fıkraları, s. 12). Kitap okurken uyuyakalmışsın. Bahar gelmiş, ağaçlar yeşil fistanlarını giymiş de onlar kendilerini hâlâ uyuşukluktan kurtaramamışlar vb. Karşıtı görülen geçmiş zaman kipi’dir.
 2. (en)Past indefinite.
 3. (fr)Passé irraditional, passé indetermine

naklı delil

 1. Şer'i hükümler için nakli delil esastır. Yalnız akıl ile din namına hüküm getirilmez ve böyle bir hükmün dinle alakası olmaz. Dini meselelerde aklın ve ilmin vazifesi; dini hükümlerdeki hikmetleri ve hakkaniyet delillerini görüp izhar etmektir. Kur'anın bazı ayetlerinde yapılan akla havaleler ve Kur'andan herkesin istifade etmesine ait hususlar ise: Tefekkür, faziletler ve havf ü rica ve bilhassa, ahkam-ı diniyenin hikmetlerini ve hakkaniyet delillerini görmek gibi ibret derslerine ait olup, ahkam-ı şer'iyeye ait değildir. (Bak: Edille-i erbaa, Fetva) (Osmanlıca'da yazılışı: naklî delil)

naklı

 1. Nakliye ile, taşıma ile ilgili. (Osmanlıca'da yazılışı: naklî)

mazı

 1. Servigillerden, yaprakları almaşık ve küçük pullar biçiminde, gövdesi düz olan, dipten dallanan bir süs bitkisi (Thuya).
 2. Hayvansal ve bitkisel asalakların bitkilerde oluşturduğu ur.
 3. Kağnı ve arabalarda iki tekerleği birbirine bağlayan ağaç dingil.
 4. Servigiller (Cupressaceae) familyasından, yaprakları karşılıklı ya da çapraz pulsu ve kiremit dizilişli, sürgünleri şişkin, kozalakları dikdörtgenimsi veya konik, pulları ince ve bükülebilen, her pulda beş kadar tohum olan, yaprak dökmeyen çalı ya da ağaççıklar.
 5. (en)[GOC Army Headquarters] bygone, antecedents, past.
 6. (la)Thuja

Türetilmiş Kelimeler (bis)

naklı delilnaklınaklnaklbendnakledennakledicinakledici şey veya kimsenaknakanakabilnakabulnakafimazımazı ağacımazı arılarımazı meşesimazı sineğimazı tozumazıcılmazıgmazıkmazılıkmazmazamaza ma mazamazacımazacir
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın