affect ne demek?

  1. Etkilemek, tesir etmek, değiştirmek
  2. Müteessir etmek, dokunmak
  3. Taslamak, etki etmek
  4. Heyecan, teessür
  5. Yalancıktan yapmak

affect an accent

  1. Aksanlı konuşmak, aksan takınmak

affect ignorance

  1. Bilmemezlikten gelmek, bilmiyormuş gibi yapmak

Türetilmiş Kelimeler (bis)

affect an accentaffect ignoranceaffect stupidityaffect the healthaffect the woodsaffect toaffect to sleepaffect with panicaffectationaffectedaffeaffearaffaffa uğramakaffabilityaffability affablenessaffable
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın