minnettar olmak ne demek?

 1. (en)Be indebted to smb., be grateful, be obliged, appreciate, be in smb.'s debt, be under an obligation, be obliged to, owe.

minnettar olmayı gerektiren unsur

 1. (en)Cause to be thankful.

minnettar bırakmak

 1. (en)Oblige.

olmak

 1. Meydana gelmek, varlık kazanmak, vuku bulmak
 2. Gerçekleşmek veya yapılmak.
 3. Bir görev, makam, san veya nitelik kazanmak
 4. Bir şeyi elde etmek, edinmek
 5. Bir durumdan başka bir duruma geçmek.
 6. Herhangi bir durumda bulunmak.
 7. Uygun düşmek, yerinde görülmek.
 8. Yetişmek, olgunlaşmak.
 9. (en)Happen.
 10. (en)Become.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

minnettar olmayı gerektiren unsurminnettar bırakmakminnettar etmekminnettar kalmakminnettar kılmakminnettarminnettaraneminnettarcaminnettarı olmakminnettarlıkminnetminnet altında kalmamakminnet borcuminnet borcuna karşılıkminnet duymakolmakolmak istiyorolmak üzereolmak üzere olanolmaksızınolmaktaolmakta olanolmaktan çok uzakolmaolma ihtimali çok uzak istekolmadanolmadan da yapabilmekolmadan yapmak
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın