mikro akış şeması ne demek?

 1. (en)Micro flowchart.

micro

 1. Mikro
 2. Mini, küçük, ufak
 3. Miniden daha kısa
 4. Önek küçük.

mikro

 1. Makro karşıtı
 2. Küçük, dar, çapsız
 3. Temel birimi 1/1.000.000 ile çarpmayı ifade eden ön ektir.
 4. (en)Bkz. micro
 5. (en)Micro, microphone, mike, mic.

mikro akis

 1. (en)Microflow

akış

 1. Belirlenen biçimde, kurallarına ve doğasına uygun olarak gerçekleşme
 2. Bir şeyin oluş tarzı, seyir
 3. Akma işi veya biçimi.
 4. Geçip gitme, sürüp gitme.
 5. Akın
 6. Yerçekimi ve eğim etkisiyle suların yeryüzü ya da yeraltındaki devinimi.
 7. Su gibi akış.
 8. (en)Run off.
 9. (en)Course.
 10. (en)Flow.

şema

 1. Bir aletin, bir aracın veya bir biçimin ana çizgilerini gösteren çizim.
 2. Bir edebiyat eserinin, bir tasarının planı.
 3. Bk. çizenek
 4. Bk. çize
 5. (Kar.):Perde arkasında yakılan ışık. bk. meşale.
 6. Bk. çizem
 7. Bk. taslak
 8. (en)Schema.
 9. (en)Diagram.
 10. (en)Exploded view.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

mikromikro akismikro analizmikro besinlermikro cerrahimikro cisimciklermikro çatlakmikro çipmikro çoğalmamikro denetleyicimikramikraamikrammikransefalimikratakışakış aşağıakış başına doruk hızıakış birimiakış borusuakış çalışmasıakış çizeneğiakış çizeneği simgesiakış çizgesiakış çizgisiakıakı ak karası karaakı ile çıkmakakı karası geçitte belli olurakı yoğunluğu
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın